Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu https://bedenefin.pl

Greenville sp. z o.o.

W trosce o użytkowników serwisu https://bedenefin.pl przygotowaliśmy dokument opisujący, jakie dane dotyczące internautów gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zapisami.

Administratorem gromadzonych danych jest Greenville sp. z o.o., zwany dalej na potrzeby niniejszej polityki prywatności „Administratorem Danych”.

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników serwisu https://bedenefin.pl, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim użytkownikom serwisu https://bedenefin.pl realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tej ustawie. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@bedenefin.pl, bądź w formie pisemnej na adres Administratora Danych, z podaniem Loginu i hasła identycznego z tymi, jakie użytkownik zarejestrowany podał w formularzu rejestracyjnym.

W związku z korzystaniem z serwisu https://bedenefin.pl, Administrator Danych gromadzi następujące dane o użytkownikach – login, hasło, adres e-mail, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi przez Administratora Danych.

Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu, niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług dostępnych w serwisie https://bedenefin.pl i w celach marketingowych. Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonali zakupu towarów, niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów, na potrzeby dostarczenia towaru do Użytkownika.

Ponadto gromadzone są również informacje o numerach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem http://bedenefin.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania naszej strony internetowej. Dzięki nim budowane są np. statystyki odwiedzin pozwalające na rzetelne oszacowanie poziomu zainteresowania serwisem. Informacje o numerach IP wykorzystujemy również w celach technicznych – wszystko po to, by dostarczać użytkownikom usług wysokiej jakości. W żadnym wypadku dane osobowe użytkowników nie są scalane z numerami IP urządzeń łączących się ze stroną. Serwis wykorzystuje również cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia dostępu niektórych funkcji serwisu.

Zebranych danych nie udostępniamy na zewnątrz. Jedyną sytuacją, w której możemy udostępnić zebrane informacje w sposób niezależny od nas, jest wyraźny nakaz wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe użytkownika nie będą również widoczne dla innych użytkowników serwisu.

Realizując podstawową ideę Internetu, możemy umieszczać w serwisie linki umożliwiające dostęp do danych z innych stron internetowych. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron.

Poznaj Politykę Plików Cookies tutaj.

Niniejsza polityka prywatności została sporządzona dnia 20-05-2021. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie. Mamy nadzieję, że nasze zasady pozwolą zawsze cieszyć się Państwu wygodnym użytkowaniem naszego serwisu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@bedenefin.pl, bądź w formie pisemnej na adres Administratora Danych.